Kontakt

HRVATSKI SAVEZ ODOJKE NA PIJESKU


Adresa: Aleja Matije Ljubeka 29

E-mail: [email protected]

Telefon: 385 (01) 63 98 590

Faks: 01/63 95 473