Kup Grada Čakovca

Naziv turnira:KUP Grada Čakovca
Datum turnira: 20.06.2015.(jedan dan)
Rok prijave: 19.06.2015.do 20.00
 
Lokacija: Igralište KOP Čakovca kod Ekonomske i trgovačke škole
Grad: Čakovec, Hrvatska
Broj ekipa: 8 ekipa, dvostruka eliminacija
Organizator: KOP ČAKOVEC
Raspored natjecanja: 
Subota     20.06.2015.  u 10:00
 
Prijavljene ekipe:
 
1.
Naziv turnira:KUP Grada Čakovca
Datum turnira: 20.06.2015.(jedan dan)
Rok prijave: 19.06.2015.do 20.00
 
Lokacija: Igralište KOP Čakovca kod Ekonomske i trgovačke škole
Grad: Čakovec, Hrvatska
Broj ekipa: 8 ekipa, dvostruka eliminacija
Organizator: KOP ČAKOVEC
Raspored natjecanja: 
Subota     20.06.2015.  u 10:00
 
Prijavljene ekipe:
 
1. Maja Roško-Ema Prenc
2. Lea Kalinić-Ema Banić
3. Gabriela Stipanović-Lucija Krivić
4. Sara Petak-Ana Stanković
5. Ana Novak-Sanda Novak
6. Vesna Zorc-Natali Živi Štefulj
7. Iva Bulović-Saša Leskovar
8.

više na turniri 2015