Klupsko Prvenstvo Hrvatske 2014. za najmlađe kadetkinje (mini odbojka)

KOP ZAGREB-Morena Opačak/Katarina Toljan       15        15                    2

KOP JARUN-Lucija Dokić/Katarina Kolić                  10        10                    0

 

2014-06-08
Natjecanje Organizator Dobna kategorija Kategorija
Klupsko prvenstvo Zagreb mlađi Ž

Utakmice

KOP ZAGREB-Morena Opačak/Katarina Toljan       15        15                    2

KOP JARUN-Lucija Dokić/Katarina Kolić                  10        10                    0

 

KOP ZAGREB-Manuela Njegač/KarlaVlašić            15        15                    2

KOP JARUN-Lea Orešković/Katarina Tufekčić          3        13                    0

 

KOP MLADOST-Matina Kukor/Teuta Ajruli                 1            3                    0

KOP VRAPČE-Gita Ergović/Paola Dolinar               15        15                     2

 

KOP MLADOST-Matea Matas/Maria Perić                  6           4                     0

KOP VRAPČE-Patricija Kiš/Petra Brlas                   15          15                    2         

                                  

KOP ZAGREB-Morena Opačak/Katarina Toljan       16          9        15        2

KOP VRAPČE-Gita Ergović/Paola Dolinar                14        15        9           1

 

KOP ZAGREB-Manuela Njegač/KarlaVlašić              9          7                      0

KOP VRAPČE-Patricija Kiš/Petra Brlas                    15        15                      2

 

KOP JARUN-Lucija Dokić/Katarina Kolić                15         15                      2

KOP MLADOST-Helena Mrzlečki/Hrženjak                 4           3                      0

           

KOP JARUN-Lea Orešković/Tuferčić                       15         15                      2

KOP MLADOST-Karla Krasić/L Marinov                     6           1                      0

                                  

KOP ZAGREB-Morena Opačak/Katarina Toljan       15        15                    2

KOP MLADOST-Dea Činčić/Teuta Ajruli                       2          3                    0

           

KOP ZAGREB-Manuela Njegač/KarlaVlašić             15        15                    2

KOP MLADOST-Matea Matas/Martina Kukor              11          4                    0

 

KOP JARUN-Lucija Dokić/Katarina Kolić                  8            6                     0

KOP VRAPČE-Patricija Kiš/Petra Brlas                    15        15                     2

 

KOP JARUN-Lea Orešković/Tuferčić                          7          8                      0

KOP VRAPČE-Gita Ergović/Paola Dolinar                15        15                    2

Poredak

1. Kop Vrapče

2. Kop Zagreb

3. Kop Jarun

4. Kop Mladost