Klub odbojke na pijesku „Žal Banjole“

Osoba za kontakt: 
Erika Drviš 052/573 419, 052/388 828, 099/3668 666
Ulica i broj: 
Prematinka 1
Poštanski broj: 
52100
Mjesto: 
Banjole