Klub odbojke na pijesku „Pakoštane“

Osoba za kontakt: 
Vladimir Vulin 091/ 3381 142
Ulica i broj: 
B. Bušića 18
Poštanski broj: 
23211
Mjesto: 
Pakoštane