Klub odbojke na pijesku „Jadera“

Osoba za kontakt: 
Zdravko Dacijar 095/ 9058 462
Ulica i broj: 
Vukovarska 2g
Poštanski broj: 
23000
Mjesto: 
Zadar